2% OD VÁS PRE ŠPORT


Aj vďaka Vám môžeme zlepšiť podmienky a skvalitniť tréningový proces v klube.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov takým organizáciám, ako je aj naše občianske združenie SPORT CLUB RUDAR. Vaše 2% pre nás znamenajú veľmi veľa. Ďakujeme za prejavenie dôvery a uznania. Snažíme sa naďalej rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a rozvíjania pohybu u detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Údaje o nás:
IČO: 52716376, Obchodné meno: SPORT CLUB RUDAR, o.z., Právna forma: Združenie (zväz,spolok), Sídlo: Sama Chalúpku 995/11900 31 Stupava

 

Postup ak ste zamestnanec:

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

4. Pri odovzdaní oboch tlačív na príslušný DÚ, si prosím spravte kópiu opečiatkovaného POTVRDENIA, daňovým úradom ( poslúži aj fotka z telefónu). Kópiu s opečiatkovaným POTVRDENÍM pošlite na e-mail manazer@rudar.sk

5. V prípade, že by ste potrebovali s vyhlásením pomôcť, vieme to za Vás pripraviť a poslať na DÚ, ale na to potrebujeme originál POTVRDENIE, ktoré dostanete od zamestnávateľa. V prípade otázok volajte na 0907 827 047.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

 

Postup ak ste Fyzická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024).

 

Postup ak ste Právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024).

 

VYHLÁSENIE NA STIAHNUTIE TU
STIAHNUŤ VZOR POTVRDENIA

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: Rudolf Draškovič, manazer@rudar.sk, +421 907 827 047