2% Z DANE

MILÍ RODIČIA A PRIATELIA KLUBU A ŠKOLY

aj vďaka Vám môžme zlepšiť podmienky a skvalitniť tréningový proces v klube.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov takým organizáciám, ako je aj naše občianske združenie SPORT CLUB RUDAR. Vaše 2% pre nás znamenajú veľmi veľa. Ďakujeme za prejavenie dôvery a uznania. Snažíme sa naďalej rozvíjať naše aktivity v oblasti športu a rozvíjania pohybu u detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Údaje o nás:

IČO: 52716376

Obchodné meno: SPORT CLUB RUDAR, o.z. 

Právna forma: Združenie (zväz,spolok)

Sídlo: Sama Chalúpku 995/11900 31 Stupava

VYHLÁSENIE NA STIAHNUTIE TU

Postup:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

4. Pri odovzdaní oboch tlačív na príslušný DÚ, si prosím spravte kópiu opečiatkovaného POTVRDENIA, daňovým úradom ( poslúži aj fotka z telefónu). Kópiu s opečiatkovaným POTVRDENÍM pošlite na e-mail manazer@rudar.sk

5. V prípade, že by ste potrebovali s vyhlásením pomôcť, vieme to za Vás pripraviť a poslať na DÚ, ale na to potrebujeme originál POTVRDENIE, ktoré dostanete od zamestnávateľa. V prípade otázok volajte na 0907827047.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

STIAHNUŤ VZOR POTVRDENIA

V prípade otázok kontaktujte Rudolfa Draškoviča : manazer@rudar.sk, +421907827047