SC RUDAR LÁB

  • realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov
  • absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu
  • zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, plávanie, cyklistika … )
  • tréningy prebiehajú v školskom areáli ZŠ Láb (…viac)
  • našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre ne priateľské prostredie

PREDŠKOLÁCI (5 – 6 rokov)

STREDA

16:15 – 17:00
MLADŠIA PRÍPRAVKA „A“ (6 – 7 ROKOV)

PONDELOK

14:00 – 15:00
MLADŠIA PRÍPRAVKA „B“ (6 – 7 ROKOV)

STREDA

14:00 – 15:00
STARŠIA PRÍPRAVKA (8 – 10 ROKOV)

PONDELOK

15:00 – 16:00

STREDA

15:00 – 16:00

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVEJ SEZÓNE 2023/2024