SC RUDAR LÁB

 • realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov
 • absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu
 • zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, plávanie, cyklistika … )
 • tréningy prebiehajú v školskom areáli ZŠ Láb (…viac)
 • našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre ne priateľské prostredie
 • 2x týždenne tréning ( 90 minút) „HRAVOU FORMOU“

1.- 4. ročník ZŠ

streda

16:00 – 17:30

 • organizujeme športové podujatia na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • ponúkame širokú škálu najnovších športových pomôcok a vybavení
 • každú absolvujeme kurz korčuľovania
 • pre každého hráča zabezpečíme tréningové oblečenie
 • o Vaše deti sa starajú certifikovaní tréneri s odborným vzdelaním

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVEJ SEZÓNE 2021/2022