O NÁS


Denný letný tábor pre deti 6-11 rokov


  •  kvalitná strava
  • pestrá celodenná športová náplň
  • maximálny športový zážitok
  • tréning zručností, tímové súťaže
  •  vonkajší aj vnútorný program
  • kvalifikovaní a skúsení tréneri
  • lokalita: Malacky a Stupava

Letný denný kemp pre deti vo veku od 6 do 11 rokov zameraný na komplexný pohybový rozvoj. Bohatá skladba cvičení z atletiky, gymnastiky a pohybových hier koncipovaných tak, aby na prvom mieste bol maximálny emočný zážitok detí. Počas kempu zabezpečený tréning plávania vo vnútornom bazéne a návšteva kúpaliska s vonkajším bazénom.

Kemp prebieha počas 5 pracovných dní (pondelok – piatok) v čase od 7:00 do 16:30.

Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný a poobedný blok venujúci sa vždy jednej z 10 kľúčových pohybových zručností. Dôraz je kladený na hravosť, zábavu a spoluprácu detí počas tímových súťaží.

Lokality v Malackách a Stupave ponúkajú variantu vonkajšieho aj vnútorného programu podľa aktuálneho počasia a trénovaných zručností. V rámci denného harmonogramu je pre deti zabezpečené stravovanie (desiata, obed a olovrant) a vyhradený priestor na dostatok odpočinku.

Kemp vedú kvalitní a skúsení tréneri, ktorý trénujú v SPORT CLUB RUDAR.

Do kempu pozývame aj skúsených trénerov z iných klubov. Každé dieťa sa môže tešiť na motivačné samolepky za absolvované zručnosti a súťaže, medailu, diplom.

Ďakujeme za úspešnú registráciu, ozveme sa Vám čoskoro!
Nastala chyba v odosielaní formulára, skontrolujte prosím povinné polia!