SC RUDAR LOZORNO

 • realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov
 • absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu
 • zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, plávanie, cyklistika … )
 • tréningy prebiehajú v školskom areáli ZŠ Lozorno(…viac)
 • našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre všetkých priateľské prostredie
 • 2x týždenne tréning ( 90 minút) „HRAVOU FORMOU“

1. – 5. ročník

Pondelok

(15:30 – 17:00)

Streda

(14:00 – 15:30)

 • organizujeme športové podujatia na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • ponúkame širokú škálu najnovších tréningových pomôcok a vybavení
 • každú zimu absolvujeme kurz korčuľovania
 • pre každého hráča zabezpečíme tréningové oblečenie
 • o Vaše deti sa starajú certifikovaní tréneri s odborným vzdelaním

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVEJ SEZÓNE 2022/2023