SC RUDAR ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 • realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov
 • absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu
 • zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, plávanie, cyklistika … )
 • tréningy prebiehajú v školskom areáli ZŠ Záhorská Bystrica
 • našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre ne priateľské prostredie
 • 2x týždenne tréning ( 90 minút) „HRAVOU FORMOU

1.- 5. ročník ZŠ

pondelok / piatok

15:00 – 16:30

 • organizujeme športové podujatia na regionálej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • ponúkame širokú škálu najnovších tréningových pomôcok a vybavení
 • každú zimu absolvujeme kurz korčuľovania
 • pre každého hráča zabezpečíme tréningové oblečenie
 • o Vaše deti sa postarajú certifikovaní tréneri s odborným vzdelaním

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVEJ SEZÓNE 2022/2023