SC RUDAR  MALACKY

 • realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov
 • absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu
 • zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, plávanie, cyklistika … )
 • tréningy prebiehajú v školskom areáli ZŠ Dr. Jozefa Dérera MALACKY (…viac )
 • našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre všetkých priateľské prostredie
 • 2x týždenne tréning ( 90 minút / 60 minút) „HRAVOU FORMOU“

Škôlkari

piatok

15:30 – 16:30

(ZŠ Dr. J. Dérera)


1. – 2. ročník

streda

15:30 – 17:00

(ZŠ Dr. J. Dérera)

štvrtok

14:00 – 15:00

(ŠH MALINA)

PLÁVANIE – párny týždeň

ATLETIKA – nepárny týždeň

3. – 4. ročník

streda

17:00 – 18:30

(ZŠ Dr. J. Dérera)

štvrtok

14:00 – 15:00

(ŠH MALINA)

PLÁVANIE – párny týždeň

PLÁVANIE – nepárny týždeň

 • organizujeme športové podujatia na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • ponúkame širokú škálu najnovších tréningových pomôcok a vybavení
 • každú zimu absolvujeme kurz korčuľovania
 • pre každého hráča zabezpečíme tréningové oblečenie
 • o Vaše deti sa starajú certifikovaní tréneri s odborným vzdelaním

TEŠÍME SA NA VÁS V NOVEJ SEZÓNE 2022/2023