O NÁS

 • Športový program pre deti 5 – 10 rokov
 • Našim cieľom je naučiť deti šport milovať a vytvoriť pre všetkých deti priateľské prostredie.
 • Naše tréningy sú zamerané na všestrannosť a snažíme sa aby všetky tréningy prebehli vždy hravou formou.
 • Realizujeme tréningy pod dohľadom športových odborníkov. Absolvujeme s deťmi všeobecnú pohybovú prípravu a zabezpečujeme tréningy so všeobecným zameraním (atletika, gymnastika, minihádzaná, futbal, florbal, basketbal, plávanie, zimne korčuľovanie).
 • Po absolvovaní športového programu RUDAR posúvame deti do športových klubov,kde môžu naplno uplatniť svoj talent na konkrétny šport.

Výhody v SPORT CLUB RUDAR:


 • hravosť, nadšenie, nové kamarátstva, zábava
 • všestranný pohybový rozvoj
 • deti majú možnosť vybrať si šport na ktorý majú talent
 • netlačíme na výkon a výsledok
 • rozvoj tímovej spolupráce
 • pestré a hravé tréningy vedené 2 kvalifikovanými trénermi
 • deti vyzdvihneme z družiny a dopravíme ich na tréning

Tréningové skupiny:


Predškoláci 5 – 6 rokov:
Tréningy pre detí vo veku od 5 – 6 rokov zamerané na vytváranie pozitívnych emočných zážitkov spojených s prvým
organizovaným pohybom.

Mladšia prípravka 6- 7 rokov (1. – 2. ročník ZŠ):
Základný športový program určený školákom od 6 do 7 rokov, ktorého cieľom je budovať všestrannosť a motiváciu
k pohybu. Hravé tréningy vedené 2 trénermi sú založené na pestrom mixe atletických cvičení, gymnastických
cvičení a pohybových hier, s dôrazom na rozvoj osobnosti.

Staršia prípravka 8 – 10 rokov (3.-5. ročník ZŠ)
Pokročilý športový program určený školákom od 8 do 10 rokov, ktorého cieľom je zoznámiť deti so základmi 8
obľúbených športov a hlbšie rozvíjať ich všestrannosť. Pestré a hravé tréningy vedené 2 trénermi sú zamerané
postupne na výuku základov atletiky, gymnastiky, minihádzanej, futbalu, florbalu, basketbalu, plávaniu, zimnému
korčuľovaniu s dôrazom na rozvoj tímovej spolupráce.


PRIHLÁS SA K NÁM UŽ TERAZ