ROZPIS TRÉNINGOV

UTOROK

ŠTVRTOK

LÁB 1.-2. ročník

14:00 – 15:30

14:00 – 15:30

LÁB 3.-6. ročník

15:30 – 17:00

15:30 – 17:00